WordPress Manual på Svenska

Denna är en manual för dig som använder WordPress 3.0 och senare versioner

Denna användarmanual har vi tagit fram för er som är redaktörer. Lätt att hitta samt lättskrivet för att underlätta användning av de olika avsnitten från en mer användarnivås synvinkel. Under manual här till vänster hittar du samma struktur som du gör när du är inloggad i WordPress som redaktör. Allt för att du snabbt ska hitta rätt information om de olika avsnitt i vår manual.